sk

k7 a grafický symbol k7 sú registrované ochranné známky Miłosza Staszewskigo chránené v Poľsku, Európskej únii, Spojených štátoch a ďalších krajinách.

Apple, logo Apple, AppleScript, Apple Certified Trainer ℠, Apple Consultants Network℠, iPhone, iPad, Mac, macOS, Objective-C a Swift sú registrované ochranné známky spoločnosti Apple Inc. chránené v USA a ďalších krajinách.

FileMaker, FileMaker Cloud, FileMaker Go a logo priečinka so súbormi sú registrované ochranné známky spoločnosti FileMaker Inc. chránené v USA a ďalších krajinách.

IOS je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Cisco v Spojených štátoch a ďalších krajinách. Používa sa na základe licencie.

k7 s.c. je nezávislý subjekt a táto stránka nie je autorizovaná, sponzorovaná ani žiadnym spôsobom spojená s FileMaker Inc. FileMaker je registrovaná ochranná známka FileMaker Inc. chránená v USA a ďalších krajinách.